Competence Examination Center in SEO
Ul. Edwarda Mroza 13/1
10-692 Olsztyn

89 543 00 74 531 851 861

Competence Examination Center in SEO jest prowadzony przez firmę Wake App Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Edwarda Mroza 13/1, 10-692 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 0000414216, z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym 5000 zł, nr NIP 739-385-34-23, nr REGON 281381151