Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy udział w egzaminie jest płatny?
  Egzamin jest płatny, a jego koszt różni się w zależności od jego poziomu oraz terminu zapisów. Szczegóły na temat cen są dostępne w zakładce http://www.cecinseo.org/zapisy.html. Rejestracja w trybie late entry (ostatni tydzień zapisów) wiąże się z wyższym kosztem niż standardowy.
 2. Kto może przystąpić do egzaminu?
  Do egzaminu na poziomie L1 może przystąpić osoba z co najmniej 12-miesięcznym doświadczeniem zawodowym w SEO, podczas gdy do poziomu L2 wymagane jest co najmniej 3-letnie doświadczenie.
 3. Skąd mam wiedzieć, czego mam się nauczyć?
  Pełne ramy programowe egzaminu znajdują się w Karcie kompetencji, która jest dostępna po zalogowaniu na swoje konto w serwisie. Ogólne informacje na ten temat znajdują się pod adresem http://www.cecinseo.org/certyfikacja,poziomy.html.
 4. Czy muszę zdać egzamin na poziomie L1, aby przystąpić do poziomu L2?
  Nie, można zapisać się od razu na poziom L2.
 5. Czy mogę wziąć udział w egzaminach na obu poziomach jednocześnie?
  Nie ma takiej możliwości. Oba egzaminy odbywają się w tym samym czasie.
 6. Kiedy będzie znana szczegółowa lokalizacja i godzina egzaminu?
  Szczegóły na ten temat przekażemy do dnia 31 października 2014 r. drogą elektroniczną oraz zamieszczając stosowne informacje w panelu użytkownika.
 7. Jak będzie przebiegał egzamin?
  Egzamin odbywa się stacjonarnie. Egzaminy na obu poziomach trwają 2 godziny zegarowe i składają się ze 100 pytań podzielonych na 9 działów tematycznych. Karta kompetencji jest dostępna po zalogowaniu się na swoje konto i zawiera m.in. zasady etyczne opracowane przez organizację Competence Examination Center in SEO.
 8. Czy muszę mieć przy sobie jakieś dokumenty podczas egzaminu?
  Tak, należy mieć przy sobie dowód potwierdzający tożsamość, w którym znajduje się numer PESEL. Dane te muszą się zgadzać z widocznymi w profilu kandydata do egzaminu.
 9. Kiedy będą dostępne wyniki egzaminu?
  Wyniki egzaminu będą znane po ok. 2-3 tygodniach od dnia egzaminu. Zostaną one przesłane zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą tradycyjną, na adres wskazany w profilu.
 10. Jak długo jest ważny certyfikat?
  Certyfikat jest ważny bezterminowo, aczkolwiek zalecamy jego odświeżanie przynajmniej co 2 lata.
 11. Czy opłata za egzamin podlega zwrotowi w przypadku negatywnej oceny lub niestawienia się na egzaminie?
  Nie, opłata za egzamin nie podlega zwrotowi.
 12. Jak często będą organizowane egzaminy?
  Egzaminy będą organizowane kilka razy w roku.