Egzamin

Zostań CEC in SEO Certified Specialist

Kto może wziąć udział

Do egzaminu przystępują osoby, które pracują bądź pragną podjąć pracę w branży SEO.

CEC in SEO egzaminuje specjalistów na dwóch poziomach:

LEVEL 1

poziom podstawowy - wymagający kompleksowej znajomości zagadnień związanych z pozycjonowaniem i optymalizacją stron. Level 1 odpowiada wiedzy osoby pracującej na stanowisku specjalisty SEO przynajmniej 1 rok.

LEVEL 2

wyższy stopień szczegółowości zagadnień objętych egzaminem. Wymaga biegłej znajomości tematyki SEO na poziomie osoby, która pracuje jako specjalista min. 3 lata.

Egzaminy można zdawać na wybranym poziomie w zależności od posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Zakres egzaminu

Egzamin na każdym poziomie obejmuje 100 pytań z następujących kompetencji:

  • Podstawy tworzenia i zarządzania stronami (5 pytań)
  • Aktualności z branży SEO (5 pytań)
  • Algorytmy Google (10 pytań)
  • Narzędzia Google (10 pytań)
  • Indeksacja i prezentowanie wyników wyszukiwania w Google (10 pytań)
  • Optymalizacja strony pod kątem Google (20 pytań)
  • Linkowanie (20 pytań)
  • Monitorowanie i analiza danych (10 pytań)
  • Kwestie prawne i etyczne (10 pytań)

Za każdą poprawną odpowiedź z powyższych działów otrzymuje się 1 punkt, a łączna liczba punktów możliwych do zdobycia to 100.

Po dokonaniu zapisu na wybrany poziom, kandydat uzyskuje dostęp do pełnych ram kompetencji, które szczegółowo opisują zagadnienia, jakie należy znać, żeby zdać egzamin.

Organizacja egzaminu

Egzamin ma formę pisemną. Każde ze 100 pytań egzaminacyjnych zakłada jedną poprawną odpowiedź, którą należy wybrać z trzech możliwych opcji.

Egzamin trwa 2 godziny zegarowe. Kandydaci spotykają się w monitorowanej sali i są poddani typowym rygorom egzaminacyjnym: legitymowanie, zachowanie poufności, zachowanie ciszy w trakcie egzaminu, obowiązek pozostania przy swoim stanowisku przez cały czas trwania egzaminu.

Do zdania egzaminu kandydat potrzebuje ponad 70% poprawnych odpowiedzi. Wyniki są udostępniane w ciągu maksymalnie 30 dni od terminu egzaminu.

Pomimo przystępnej formy (pytania zamknięte) egzamin jest stosunkowo trudny i wymaga biegłego przyswojenia tematyki zawartej w zakresie egzaminu.

Termin i miejsce najbliższego egzaminu można znaleźć w zakładce "Zapisy".

Zapisz się na egzamin