Poziomy

Aktualnie CEC in SEO certyfikuje specjalistów na dwóch poziomach zaawansowania, na których obowiązuje znajomość dziewięciu zagadnień z tzw. Karty kompetencji CEC in SEO.

Zagadnienie

LEVEL 1

Kierowany do specjalistów, którzy pracują w branży SEO przynajmniej 1 rok.

LEVEL 2

Kierowany do specjalistów, którzy pracują w branży SEO przynajmniej 3 lata.

Zagadnienie
Podstawy tworzenia i zarządzania stronami www

LEVEL 1
Zna podstawy tworzenia i zarządzania stronami www.

LEVEL 2
Zna szczegóły konfiguracji stron www.

Zagadnienie
Aktualności z branży SEO

LEVEL 1
Orientuje się w najważniejszych doniesieniach w branży.

LEVEL 2
Śledzi na bieżąco aktualności z branży. Interesuje się zagadnieniami wykraczającymi poza wytyczne Google.

Zagadnienie
Algorytmy Google

LEVEL 1
Zna różnice w algorytmach i najważniejsze aktualizacje.

LEVEL 2
Ma biegłą wiedzę na temat aktualizacji z ostatnich 2 lat.

Zagadnienie
Narzędzia Google

LEVEL 1
Zna przeznaczenie i możliwości najważniejszych narzędzi Google.

LEVEL 2
Zna szczegółowe opcje narzędzi.

Zagadnienie
Indeksacja i prezentowanie wyników wyszukiwania w Google

LEVEL 1
Zna podstawy indeksacji oraz strukturę wyników wyszukiwarek łącznie z wynikami niestandardowymi.

LEVEL 2
Ma praktyczną wiedzę na temat indeksacji i prezentacji wyników wyszukiwania.

Zagadnienie
Optymalizacja strony pod kątem Google

LEVEL 1
Zna rozwiązania służące optymalizacji.

LEVEL 2
Ma praktyczną wiedzę na temat optymalizacji stron.

Zagadnienie
Linkowanie

LEVEL 1
Zna wskazówki jakościowe Google dla webmasterów, ma podstawową wiedzę na temat kar Google i zna przyjęte w branży schematy linkowania.

LEVEL 2
Posiada biegłą znajomość wskazówek Google dla webmasterów odnoszących się do pozyskiwania linków, zna potwierdzone przez wyszukiwarkę czynniki rankingowe, zasady tworzenia odnośników branych pod uwagę podczas ustalania rankingu, schematy linkowania oraz zaawansowane pojęcia na temat pozyskiwania odnośników.

Zagadnienie
Monitorowanie i analiza danych

LEVEL 1
Potrafi dokonać podstawowej analizy danych pochodzących m. in. z narzędzi Google.

LEVEL 2
Potrafi samodzielnie wyciągać wnioski z danych pochodzących m. in. z narzędzi Google, ogólnodostępnych badań w branży SEO.

Zagadnienie
Kwestie prawne i etyczne

LEVEL 1
Zna kodeks etyki zawodowej CEC in SEO i najważniejsze kwestie prawne.

LEVEL 2
Zna kodeks etyki zawodowej CEC in SEO i wie, jak w praktyce wykorzystać kwestie prawne związane z tworzeniem stron www.

Zapisz się na egzamin